INFORMATION


Tødsø Vandværk

er et privat vandværk ejet af forbrugerne. Vandværket er velfungerende med nye boringer der overholder alle nutidige miljøkrav. Ledningsnettet er forholdsvis nyt, og der er stort set ingen vandspild. Vandværket bestræber sig på altid at levere godt vand til lavest mulige pris til gavn for alle forbrugere.
Bestyrelsen består af:
Jørgen Klausen, formand
Lars Kjær
Johanne Marie Have, kasserer