KIRKENS HISTORIE

Bygningsværk fra 1500-tallet

Kor og skib er romanske, mens tårnet er sengotisk. Kirken har tidlgere haft våbenhus, men i dag er indgangen til kirken gennem tårnrummet.Murene er omsatte og vinduerne udvidet. I korets og i skibets nordside findes to romanske vinduer.

Begge oprindelige døre er tilmuret, og af norddøren er der ingen spor tilbage. Men syddørens portal findes endnu. Den svarer til nordportalen i Frøslev. M. Mackeprang anser begge portaler for at være udløbere af de 11 portaler, der er bevaret på Sallings kirker. Se M. Mackeprang: Jydske Granitportaler, Kbh. 1948, s. 104 f. Se også Redsted kirke.

Den nederste del af det sengotisk tårn er opført af udflyttede kvadersten fra den oprindelige vestgavl. Resten er opført af munkesten. Der er to glamhuller i hvert verdenshjørne. Taget vender »forkert« med gavle mod nord og syd. Initialerne N C Q E M B og årstallet 1803 står for Niels C. Quistgaard og Ellen Margrethe Bang.

Kirken blev i 1721 solgt til Peder Smeedgaard og interesserede sognemænd. Den var privatejet frem til den 27. august 1908, da den overgik til privateje.

Klokken er fra det 15. århundrede. Den har støbemærke for P.L.P.