Information


Tødsø Borger & Kulturforening

Beboerforeningen blev stiftet i 1987 med det formål at styrke sammenholdet og kendskabet til hinanden i lokalsamfundet. Siden er navnet ændret til Tødsø Borger & Kulturforening. Vi forsøger at få alle foreninger i vores område til at samarbejde. Borger & Kulturforeningen arrangerer følgende:
Cykelture i det blå, indsamling af Storskrald for Kommunen, hugge/aktivitetsdag, Sct. Bål med spisning, kurser (f.eks. kursus i hjertestarter, digital postkasse mv. er afholdt), Dinnerwalk, Børnebazar, Ældreklubeftermiddage, julefrokost, pyntning af postkasse i december og hvad vi nu finder på.
Kontingent er 200,- pr. husstand, 100,- for enlige.
Ved medlemsskab ydes der rabat på kr. 200,- ved leje af Fritidscentret.
Beboerforeningen har ti flagstænger, som kan lejes til arrangementer mv. Pris kr. 20,- pr. stk. Flagstængerne kan sættes ned i jord og græsplæner, idet der følger holdere med. Kontakt Henrik Horsager for leje samt afhentning. Han kan kontaktes på tlf. 4238 3844.
Hjemmeside: borgerogkulturtodso.dk
Facebookgruppen hedder Tødsø Borger & Kulturforening.
Bestyrelse består af: formand: Lisbet Heltborg Nielsen, tlf. 2182 8786
kasserer: Trine Krog tlf. 2012 1559
bestyrelsesmedlem: Aase Dahl tlf. 4027 1555
bestyrelsesmedlem: Søren Madsen, tlf. 3062 7104
bestyrelsesmedlem: Finn Nørgaard tlf. 2088 9624
Samme bestyrelse er for Tødsø Fritidscenter tillige med Brian Bonde, valgt af IF FREM.