Information


Tødsø Borger & Kulturforening

Beboerforeningen blev stiftet i 1987 med det formål at styrke sammenholdet og kendskabet til hinanden i lokalsamfundet. Siden er navnet ændret til Tødsø Borger & Kulturforening. Vi forsøger at få alle foreninger i vores område til at samarbejde. Borger & Kulturforeningen arrangerer følgende:
Cykelture i det blå, indsamling af Storskrald for Kommunen, hugge/aktivitetsdag, Sct. Bål med spisning, kurser (f.eks. kursus i hjertestarter, digital postkasse mv. er afholdt), Dinnerwalk, Børnebazar, Ældreklubeftermiddage, julefrokost, pyntning af postkasse i december og hvad vi nu finder på.
Kontingent er 200,- pr. husstand, 100,- for enlige.
Ved medlemsskab ydes der rabat på kr. 200,- ved leje af Fritidscentret.
Beboerforeningen har ti flagstænger, som kan lejes til arrangementer mv. Pris kr. 20,- pr. stk. Flagstængerne kan sættes ned i jord og græsplæner, idet der følger holdere med. Kontakt Henrik Horsager for leje samt afhentning. Han kan kontaktes på tlf. 4238 3844.
Hjemmeside: borgerogkulturtodso.dk
Facebookgruppen hedder Tødsø Borger & Kulturforening.
Bestyrelse består af:

Formand:
Nina Hansen
42 57 27 21

Kasserer:
Aase Dahl
23 48 00 14

Udlejningsansvarlig:
Henrik Horsager
42 38 38 44

Formand for legepladsen:
Thomas Troelsgaard
42 46 45 20

Sekretær:
Alexia Toft
42 58 07 17

Bestyrelsesmedlem:
Maria Pedersen
28 77 11 88

Suppleant:
Carsten Kortegaard
21 42 40 69

Suppleant:
Finn Nørgaard
29 81 15 19