Velkommen til Tødsø

DET SKER I TØDSØ


Webmaster
Thomas Schelle Hansen
Højtoftevej 14
7900 Nykøbing Mors
+45 21 39 02 92

Tødsø byder på mange muligheder, som vi gerne vil fortælle dig lidt om. Tødsø har kirke, en række lokale håndværkere, fritidscenter med fodboldbaner , badestrand, forsamlingshus, Tødsø Ridecenter og ikke mindst den eneste flyveplads på Mors.

Tødsø ligger tæt på Nykøbing med gode busforbindelser. Tødsø er også en aktiv by med mange foreninger.

Området Tødsø – bestående af Tødsø by, Vodstrup, Gl. Vodstrup og Syd Tødsø – har mere end 800 beboere.

Tødsø navnet menes at være sammensat af et personnavn ”Thyth” og ”–høj”, som senere er blevet til ”–sø”. Trælhøj og Tinghøj i området er eksempler på nogle af de højeste punkter på Mors. Tødsø er en ”højby” med sikre spor tilbage fra jernalderen og den gamle middelalderkirke kan ses vidt omkring.

INFORMATION

Tødsø Borger & Kulturforening

Hjemmeside: borgerogkulturtodso.dk
Facebookgruppen hedder Tødsø Borger & Kulturforening.

Bestyrelsen sammensættes endeligt ved næste generalforsamling/bestyrelsesmøde

LDR MORS

Vi vil sikre de lokale kvaliteter i hverdagen.

Vi vil sikre bæredygtighed i de små samfund.

Vi vil sikre bevarelsen af allerede eksisterende værdier.

LDR WEB MENU